Aktuality

28.11.2017: Clothes, Face and Senses

Clothes, Face and Senses, Oblečení,obličej a smysly, to

vylo naše další téma. A co jsme všechno dělali?

Angličtina: pojmenování a popis oblečení, barvy, vzory, co nosíme v různém počasí a při různých aktivitách. Popis tváře, různé výrazy ve tváři – happy, sad, angry… 5 smyslů, k čemu je používáme, pounávání věcí  hmatem, zvuků sluchem, potravin čichem a ochutnáváním.

Písničky: Cookie Dance, Blue Bird, Snowman

Říkanky: Candy cane

Příběhy:  Hippo and the Moon

Hry:  Messy Game, Fashion show Game, Clothes changing game, Simon says, Kims game with clothes

Počítač: Clothes

Výtvarná výchova: Ruce s různými hmatovými vjemy – jemná motorika, květiny s čichovými vjemy

Předškolní příprava: Popis obrázků, zjišťování slovní zásoby z různých témat, vyprávění příběhů

Cvičení:  Zahřívací a protahovací kroužení, opakovaně zařazujeme cviky na posílení  nožní klenby , orientaci v prostoru – rotace, pohyb těla do daného směru, pravá a levá strana, cvičení s kolečky na hudbu

 

zpět

 
 
WebSolutions:LIVEBOX