Aktuality

Farm + Spring + Easter: 31. 3. 2023 0:00:00

Farm + Spring + Easter bylo naše

další téma, v tomto školním roce už jedenácté. V průběhu tohoto období jsme měli ve školce dvě krásné akce, Family Day a Spring Party. Na našem Facebooku (facebook.com/kidsgarden2007) najdete fotky a videa z tohoto období. A co jsme všschno dělali?

Angličtina: Pojmenování zvířat žijících na farmě, jejich popis, proč je lidé chovají, kde na farmě přebývají, čím je lidé krmí, jak říkáme mláďátkům, jaké zvuky dělají. Popis různých činností spojených se životem na farmě a v přírodě, popis různých částí farmy, různých strojů, pěstovaných rostlin. Příroda a počasí na jaře.

Písničky:  Baby Animals, Easter Rabbit, Miss Polly,

Říkanky: Snail Brings the Mail

Příběhy: Hippo on the Farmyard

Hry: Duck, duck, goose, Sheep, are you here?, Kim’s Game, Cowboy Game

Počítač: Farm, Weather

Divadlo: Hansel and Gretel

Výtvarná výchova: Baby Chick, Rooster, Sheep, Easter Bunny, Easter Egg, Sunflower, Tulip, Easter Basket, Easter Wooden Egg

Cvičení: rotační, protahovací a uvolňovací cviky, aerobní cviky

 

zpět