Aktuality

Fruit + Vegetables + Shopping: 4. 2. 2024 0:00:00

Fruit + Vegetables + Shopping bylo naše

druhé letošní téma. A co jsme všechno dělali?

Angličtina: pojmenování různých druhů ovoce a zeleniny, jejich využití. Fráze související s nakupováním, pojmenování různých druhů zboží.

Písničky: Winter Song, Tomorrrow is Another Day, Days of the Week

Příběhy: Hippo is Shopping

Divadlo: Cookie Has a Picnic

Hry: Chair Game, Flash Card Games, Bingo, Fruit x Vegatables Game

Počítač: Fruits, Vegetables, Shopping

Výtvarná výchova: Shopping Bags, paper plate collage, apple prints

Předškolní příprava: Garfomotorická cvičení, roční období

Cvičení a Jóga: Aerobní cvičení, rotační cviky, strečink

zpět