Aktuality

Farm + Spring + Easter: 30. 3. 2024 0:00:00

Farm + Spring + Easter bylo naše další

téma. Co jsme všecho dělali?

TÉMA 11: FARM + SPRING + EASTER

Angličtina: Pojmenování zvířat žijících na farmě, jejich popis, proč je lidé chovají, kde na farmě přebývají, čím je lidé krmí, jak říkáme mláďátkům, jaké zvuky dělají. Popis různých činností spojených se životem na farmě a v přírodě, popis různých částí farmy, různých strojů, pěstovaných rostlin. Příroda a počasí na jaře.

Písničky: Baby Animals, Easter Rabbit, Bunny Hop, On the Farm, Spring is Here

Písničky s Auntie: Sleeping Bunnies, You are my Sunshine, Flower in the Garden, Mary had a Little Lamb, Spring rhyme

Říkanky: Spring is coming

Příběhy: Hippo on the Farmyard

Hry: Duck, duck, goose, Sheep, are you here?, Kim’s Game, Cards Games

Počítač: Farm, Weather

Divadlo: Baba Yaga and Grandma Yana

Výtvarná výchova: Flowers, Pine Cone Baby Chick, Snails, butterflies, Hen with chicks, Easter eggs, Bunny Cup, Painting Rocks

Cvičení: rotační, protahovací a uvolňovací cviky, jóga, aerobní cviky

Fotografie a videa z tohoto období najdete na našem Facebooku: kidsgarden2007

zpět