Aktuality

Face + Senses + Halloween: 31. 10. 2023 0:00:00

Face, Senses and Halloween bylo naše

další téma. A co jsme dělali?

Angličtina: pojmenování různých částí obličeje, různých výrazů a emocí, které obličejem vyjadřujeme. Pojmenování pěti smyslů a jak je používáme. Výrazy související s halloweenem.

Písničky: Halloween Tonight, We love Halloween

Písničky na zahradě: 5 Little Ghosts

Příběhy: Hippo and the Moon

Divadlo: Sad Dragon

Hry: Halloween Games

Počítač: Face and Body

Výtvarná výchova: Monster Face, Chestnut Face, Pumpkin faces + Pumpkin carving, Painted spiderwebs, Mummies, Witches with handprint, Ghosts +  spiders from chestnuts, pumkin painting

Předškolní příprava: Garfomotorická cvičení, logické řazení věcí

Cvičení: Aerobní cvičení, rotační cviky, strečink, joga

 

Fotografie a videa z tohoto období najdete na našem Facebooku: kidsgarden2007

zpět