Aktuality

Town + Transport + Jobs: 28. 2. 2024 0:00:00

Town + Transport + Jobs bylo naše

další téma. A co jsme všechno dělali?

TÉMA 10: TRANSPORT + TOWN + JOBS

Angličtina: Různé druhy dopravních prostředků, jejich vzhled, použití, rychlost. Město a doprava – různé budovy ve městě a jejich využití, základní dopravní názvosloví, určování směrů. Povolání – různé druhy, činnosti vykonávané při různých povoláních, jejich napojení na místa ve městě (nemocnice, hasičská stanice, stavba apod.)

Písničky: Transportation Song, Come to my Party, Flying Machine

Písničky s Auntie: Row your Boat, Down by the Station, Emergency Numbers, 5 Little Fire Fighfiters, What do you do, Twinkle Chocolate Bar

Říkanky: What are little girls (boys) made of?

Příběhy: Hippo and Jobs, Hippo and Transport

Divadlo: Baba Yaga and Grandma Yana

Hry: Bus Game, Transport Game, Bingo, Flash Cards

Počítač: Transport, Town

Výtvarná výchova: Hot air balloons, Origami boat, Sponge print train, Aeroplane picture, Baker with cookies, Wooden plane models, Model of a town – team project

Předškolní příprava: Grafomotorika, logiko – rozšiřování slovní zásoby

Cvičení: rotační, protahovací a uvolňovací cviky, jóga, aerobní cviky

zpět