Aktuality

Clothes + Weather + Seasons: 15. 11. 2023 0:00:00

Clothes + Weather + Seasons bylo naše

další letošní téma. A co jsme všechno dělali?

Angličtina: pojmenování domu a jeho částí – pokojů, zahrady, pojmenování nábytku, kde nábytek bývá a k čemu se užívá. Předložky místa: in, on, up, down, in front of, next to, behind, between

Písničky: Christmas songs

Písničky s Auntie: We wish you a merry Christmas, 5 Little Elves, Wind th bobbin up, Santa in the Chimney

Říkanky: Christmas Crackers

Příběhy: Hippo’s House, Betlehem Story

Divadlo: Loutkové divadlo: Fake Little Red Riding Hood

Hry: Games with a house model, Kim’s Game, Prepositions Game, Santa's Game

Počítač: House, Rooms, Furniture, Prepositions

Výtvarná výchova: Christmas Cards, Pine Cone Christmas tree, Shooting star, Baking cookies

Předškolní příprava: rozvoj slovní zásoby, rozvoj grafomotoriky

Cvičení a jóga Aerobní cvičení, rotační cviky, strečink

zpět