Aktuality

Town + Transport + Jobs: 15. 3. 2023 0:00:00

Town + Transport + Jobs bylo naše už

třetí téma v novém roce. A co jsme všechno dělali?

Angličtina: Různé druhy dopravních prostředků, jejich vzhled, použití, rychlost. Město a doprava – různé budovy ve městě a jejich využití, základní dopravní názvosloví, určování směrů. Povolání – různé druhy, činnosti vykonávané při různých povoláních, jejich napojení na místa ve městě (nemocnice, hasičská stanice, stavba apod.)

Písničky: Teacher, Transport,

Říkanky: Snail Brings the Mail

Příběhy: Hippo and Jobs

Divadlo: Hansel and Gretel

Hry: Bus Game, Transport Game, Bingo, Flash Cards

Počítač: Transport, Town

Výtvarná výchova: Helicopter, Submarine, Valentine’s Cards, Hot-air Balloon, Nurse, Policeman,

Předškolní příprava: Grafomotorika, logiko – rozšiřování slovní zásoby

Cvičení: Cvičení na hudbu, rotace, strečink

 

Na našem Facebooku (facebook.com/kidsgarden2007) najdete fotky a videa z tohoto období

zpět