Aktuality

House + Furniture + Christmas: 2. 1. 2023 0:00:00

House, Furniture, Christmas, Dům, Nábytek, Vánoce bylo poslední

téma roku 2022. A co jsme dělali?

TÉMA 7: HOUSE + FURNITURE + PREPOSITIONS +CHRISTMAS

Angličtina: pojmenování domu a jeho částí – pokojů, zahrady, pojmenování nábytku, kde nábytek bývá a k čemu se užívá. Předložky místa: in, on, up, down, in front of, next to, behind, between

Písničky: Who’s This?, In the Cottage, Somewhere in My Memory

Říkanky: Grinch

Příběhy: Hippo’s House, Santa’s Stocking

Divadlo: Loutkové divadlo: Lazy Jack

Hry: Games with a house model, Kim’s Game, Prepositions Game, Santa's Game

Počítač: House, Rooms, Furniture, Prepositions

Výtvarná výchova: Santa in a chimney, Wooden House, Gingerbread cookies

Předškolní příprava: rozvoj slovní zásoby, rozvoj grafomotoriky

Cvičení: Aerobní cvičení, rotační cviky, strečink

 

Na našem Facebooku (facebook.com/kidsgarden2007) najdete fotky a videa z tohoto období

zpět