Aktuality

Fit and Well + Body : 1. 12. 2022 0:00:00

Fit and Well + Body bylo naše předposlední

téma tohoto roku. A co jsme všechno dělali?

Angličtina: Části těla, zdravotní problémy

Písničky:  Merry Christmas Everyone, We Wish You A Merry Christmas, Silent Night

Příběhy: Hippocan jump Five

Hry: Body Parts Game, Touch Body Parts, Hippo Says

Počítač: Body

Výtvarná výchova: T-shirts, Christmas Tree, Christmas decorations, Santa Clause, Elfs

Cvičení: Protahování a posilování, rotační cviky, yoga, aerobní cviky

Předškolní příprava: čas: hodiny, části dne, měsíce, roční období, rozvoj grafomotoriky

zpět