Aktuality

Face + Senses + Halloween: 30. 10. 2022 0:00:00

Naše čtvrté téma bylo Face + Senses + Halloween, Obličej,

smysly a Halloween. A co jsme se všechno učili?

Angličtina: pojmenování různých částí obličeje, různých výrazů a emocí, které obličejem vyjadřujeme. Pojmenování pěti smyslů a jak je používáme. Výrazy související s halloweenem.

Písničky: Halloween Tonight, We love Halloween

Říkanky: One Fish

Příběhy: Hippo and the Moon

Divadlo: Cookie Has a Picnic

Hry: Halloween Games, Guess Toy Touchy Game,

Počítač: Fruits, Vegetables, Shopping

Výtvarná výchova: Pumpkin, Witch, Monster Frankenstein, Ghost, Vampire

Předškolní příprava: Garfomotorická cvičení, roční období

Cvičení: Aerobní cvičení, rotační cviky, strečink

 

zpět