Aktuality

Farm and Spring: 10. 5. 2021 0:00:00

Farm and Spring, Farma a jaro bylo naše téma po nucené

kovidové pauze. A co jsme dělali?

 Angličtina: Pojmenování zvířat žijících na farmě, jejich popis, proč je lidé chovají, kde na farmě přebývají, čím je lidé krmí, jak říkáme mláďátkům, jaké zvuky dělají. Popis různých činností spojených se životem na farmě a v přírodě, popis různých částí farmy, různých strojů, pěstovaných rostlin.  Příroda a počasí na jaře.

Písničky:  Eddie, Baby Animals, Animal Sounds

Říkanky: Goose on the Loose

Příběhy:  Hippo on the Farmyard

Hry:  Duck, duck, goose, Sheep, are you here?, Kim’s Game, Cards Game

Počítač: Farm, Weather

Divadlo: Eddie, the Earthworm

Výtvarná výchova:   Domácí zvířata z papírových talířů (stříhání, lepení, vymalovávání), květiny ke dni matek, další výrobky související z farmou

Cvičení:  rotační, protahovací a uvolňovací cviky, aerobní cviky

zpět