Aktuality

Town + Transport + Jobs: 28. 2. 2021 0:00:00

Town + Transport + Jobs - Město, doprava a zaměstnání bylo naše další

téma. A co jsme všechno dělali?

Angličtina: Různé druhy dopravních prostředků, jejich vzhled, použití, rychlost. Město a doprava – různé budovy ve městě a jejich využití, základní dopravní názvosloví, určování směrů. Povolání – různé druhy, činnosti vykonávané při různých povoláních, jejich napojení na místa ve městě (nemocnice, hasičská stanice, stavba apod.)

Písničky: Teacher, Transport, Wheels on the Bus

Říkanky: Crow in the Snow

Příběhy: Hippo and Jobs

Divadlo:  Sheep and Grass

Hry: Bus Game, Transport Game, Police, Police, Bingo, Flash Cards

Počítač: Transport, Town

Výtvarná výchova: Povolání , dopravní prostředky, výroba valentýnských přání (kreslení, vymalovávání, stříhání, lepení).

Předškolní příprava: Grafomotorika, logiko – rozšiřování slovní zásoby

Cvičení: Cvičení na hudbu, rotace, strečink

 

Na našem Facebooku (facebook.com/kidsgarden2007) najdete fotky a videa z tohoto období

zpět