Aktuality

Fit, Well and Body: 20. 1. 2018 0:00:00

Fit, Well and Body bylo naše první téma

v roce 2018. Celé téma jsme zakončili lyžařskou školkou v přírodě na Pradědu. Fotografie a videa naleznete na našem Facebooku a v galerii. A co jsme všechno dělali?

Téma 7: FIT AND WELL, MY BODY

Angličtina: pojmenování částí těla, stavby těla a základních orgánů. Návštěva doktora, vyjádření běžných zdravotních potíží.

Písničky: Body Song, Hokey Pokey, If You Happy, Clap your Hands

Příběhy:  Hippo can jump five

Divadlo: At The Doctors

Hry:  Hippo Says, Clapping Game

Počítač: Body Parts

Výtvarná výchova: Mandaly, My body, My hand (vystřihování), My Christmas presents

Předškolní příprava:  Grafomotorická cvičení, počítač: opakování barev

Cvičení:  Menza – rotace, balanční cvičení, pravidelné protahovací cviky, relaxační yoga

zpět